Úvod

Co je ČZS ?        ČZS je právně a ekonomicky samostatná odborná zemědělská organizace, […]

Více zde

Historie

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI z.s.   Když se podíváme do let dávno i […]

Více zde

Akce

Více zde

Úvod

Co je ČZS ?

 

     ČZS je právně a ekonomicky samostatná odborná zemědělská organizace, která vznikla v r.1968. Je zakládajícím členem ČSVTS.

Jaké je poslání ČZS ?

     Hlavním úkolem je prosazovat vědeckotechnický rozvoj ve všech oblastech zemědělství České republiky.


Co nabízí ČZS ?

     ČZS zprostředkovává nejnovější informace, praktické i teoretické poznatky a zkušenosti.


Kdo tvoří členskou základnu ČZS ?

    Jedná se zhruba o 500 odborníků z výrobních zemědělských podniků, zemědělských služeb, specialistů, vědeckých pra-covníků apod., sdružených v základních organizacích-pobočkách společnosti.


V čem spočívá práce ČZS ?

    ČZS organizuje besedy, přednášky, instruktáže, mezinárodní konference a jiné akce. Ve spolupráci se zahraničními partnery, především ze sousedních zemí, organizuje výměnu zkušeností při pracovních cestách českých zemědělských odborníků. ČZS spolupracuje s nevládní organizací C.l.G.R. (lnternational Commission of Agricultural Engineering). Dále spolupracuje s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a Československou společností pro moderní zemědělství. Je členskou organizací Agrární komory České republiky. ČZS působí v rámci Českého svazu vědeckotechnických společností, čímž odborně spolupracuje i s dalšími odbornými společnostmi sdruženými v ČSVTS, např. s Českou společností rostlinolékařskou.


Jak je organizovaná odborná činnost v ČZS ?

   Jedná se o republikovou odbornou působnost s propojením a spoluprací s Domy techniky v jednotlivých krajích. V ČZS pracuje např. Celostátní odborná skupina pozemkových úprav a ochrany biosféry.