Úvod

Co je ČZS z.s.? ČZS z.s. je právně a ekonomicky samostatná odborná zemědělská organizace, která […]

Více zde

Historie

HISTORIE A SOUČASNOST ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI z.s. Když se podíváme do let dávno i nedávno […]

Více zde

Akce

Plán odborných akcí České zemědělské společnosti z. s. na 1. pololetí 2022 Název akce:          Chmelařský […]

Více zde

Úvod

Co je ČZS z.s.?

ČZS z.s. je právně a ekonomicky samostatná odborná zemědělská organizace, která vznikla v r.1968. Je zakládajícím členem ČSVTS z.s.

Jaké je poslání ČZS z.s.?

Hlavním úkolem je prosazovat vědeckotechnický rozvoj ve všech oblastech zemědělství České republiky.

Co nabízí ČZS z.s.?

ČZS z.s. zprostředkovává nejnovější informace, praktické i teoretické poznatky a zkušenosti.


Kdo tvoří členskou základnu ČZS z.s.?

Jedná se zhruba o 500 odborníků z výrobních zemědělských podniků, zemědělských služeb, specialistů, vědeckých pracovníků apod., sdružených v základních organizacích-pobočkách společnosti.

V čem spočívá práce ČZS z.s.?

ČZS organizuje besedy, přednášky, instruktáže, mezinárodní konference a jiné akce. Ve spolupráci se zahraničními partnery, především ze sousedních zemí, organizuje výměnu zkušeností při pracovních cestách českých zemědělských odborníků. ČZS z.s. spolupracuje s nevládní organizací C.l.G.R. (lnternational Commission of Agricultural Engineering). Dále spolupracuje s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy a Československou společností pro moderní zemědělství. Je členskou organizací Agrární komory České republiky. ČZS z.s. působí v rámci Českého svazu vědeckotechnických společností z.s., čímž odborně spolupracuje i s dalšími odbornými společnostmi sdruženými v ČSVTS z.s., např. s Českou společností rostlinolékařskou z.s.


Jak je organizovaná odborná činnost v ČZS z.s.?

Jedná se o republikovou odbornou působnost s propojením a spoluprací s Domy techniky v jednotlivých krajích. V ČZS z.s. pracuje např. Celostátní odborná skupina pozemkových úprav a ochrany biosféry.