člen Českého svazu věděckotechnických společností, z. s.

 

Hlavní činnost sdružení směřuje k ochraně a uspokojování společenských zájmů a naplňování poslání v oblasti ochrany životního prostředí del Stanov. Sdružení vytváří a zajišťuje pro své členy potřebné podmínky pro odbornou činnost, další vzdělávání a prohlubování odbornosti.