Výbor

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., předsedkyně
tel.: 220443262 jana.dostalova@vscht.cz

Ing. Inka Laudová
tel.: 605229644 inka.laudova@seznam.cz

Ing. JUDr. Josef Mezera, CSc.
tel.: 222000400 mezera.josef@uzei.cz

Ing.Jiří Celba,CSc.
tel:737287001 jiri.celba@seznam.cz