O nás

Česká potravinářská společnost (ČPS) je dobrovolné sdružení odborníků z různých oborů potravinářského průmyslu, pracovníků z potravinářských výzkumných ústavů, vysokých škol, zástupců dozorových orgánů, hygieniků, veterinářů, zdravotníků a další zájemců o problematiku výroby a spotřeby potravin.

ČPS svoji činnost zabezpečuje vytvářením pracovních skupin ad hoc ze svých členů i dalších expertů na řešení konkrétních úkolů.

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2011

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2015

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zpráva o činnosti za rok 2017

Zpráva o činnosti za rok 2018

Zpráva o činnosti za rok 2019

Zpráva o činnosti za rok 2020

Zpráva o činnosti za rok 2021

Potravinářské úterky

ČPS organizuje prostřednictvím své Odborné skupiny pro nové směry v potravinářském průmyslu pravidelné odborné akce konané jednou měsíčně (s výjimkou července, srpna a prosince) nazvané „ potravinářské úterky.“
Uvedené akce sestávají obvykle z jedno až jedno a půl hodinové přednášky a cca hodinové diskuse. V současné době má tato forma odborných akcí trojí zaměření:
1. nové poznatky v oblasti potravinářské vědy a techniky ,
2. potravinářské asociace, společenstva a sdružení – jejich současný stav a další vývoj v oboru jejich působnosti,
3. představení přední potravinářských podniků
Vedle vlastního sdělení se klade důraz na diskusi, kde mnohdy vznikají podnětné návrhy na další postup či řešení v dané oblasti. Potravinářské úterky vedle odborného změření umožňují i navazovat četné odborné kontakty a plní i roli klubových setkání členů ČSP.

Expertizní činnost pro potravinářské podniky

Odborné skupiny ČPS na vyžádání jsou schopny připravovat marketingové podklady pro uvádění potravinářských výrobků na trh, vyhodnocovat jejich nutriční přínosy a reagovat na populistické projevy a mýty o potravinách.

Požadavky zákona o potravinách

ČPS spolupracuje se státními orgány ČR v oblasti zabezpečení problematiky zdravotní nezávadnosti (bezpečnosti potravin) z pohledu dozorové činnosti a aspektů mezinárodní spolupráce prostřednictvím speciálně vytvořené pracovní skupiny.

Potravinářský průmysl – prognózy a výkonnost

V této oblasti se angažuje skupina členů ČPS a spolupracuje na oficiálních materiálech MZe a PK ČR k tomuto tématu.