Kontakt

Předsedkyně: Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc., jana.dostalova@vscht.cz
Tajemnice: Ing. Inka Laudová, inka.laudova@seznam.cz