Potravinářské úterky

Program potravinářských úterků v r. 2019

ROK 2021

Po covidové přestávce, která trvala od března 2020 do června 2021:

datum konání : 26.9.2021
název: Výsledky kontrolní činnosti SZPI v době covidové
přednášející: Ing.Petr Cuhra, ředitel SZPI Praha

datum konání : 30.10.2021

název: Novinky v potravinářských technologiích
přednášející: doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT

ROK  2020

datum konání : 28.1.2020
název: Česká republika – země sýrů. Současný stav světového mlékárenství
přednášející: Ing.Jiří Kopáček, CSc. Českomoravský svaz mlékárenský

datum konání : 25.2.2020
název: Přehled řešených projektů výzkumu ve VÚPP se zaměřením na inovaci
přednášející: Ing.Milan Houška, CSc., VÚP

LEDEN, 29.1.2019

Téma:  Kvalita konzumních brambor a rajčat v tržní síti v roce 2018

Přednášející : Ing.Jiří Fried, AHOLD (do června 2018)

datum konání: 26. 2. 2019
název: Průmyslově vyrobené potraviny – klady a zápory
přednášející: Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc., VŠCHT

datum konání: 26. 3. 2019
název. Veterinární dozor – zkušenosti a výsledky
přednášející: Doc.MVDr.Antonín Kozák, Ph.D., MěVS Praha

datum konání: 30. 4. 2019
název: Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 2018
přednášející: Ing. Petr Cuhra, ředitel SZPI Praha

datum konání: 28. 5. 2019
název: Mléčné výrobky, bakterie mléčného kvašení a probiotika
přednášející: Ing.Šárka Horáčková,CSc., VŠCHT

datum konání: 25. 6. 2019
název: Cukr a cukrovarnictví – dříve, nyní a v budoucnosti
přednášející: Prof.Ing.Zdeněk Bubík, CSc., VŠCHT

datum konání: 24. 9. 2019
název: Bludný kruh kvality potravin
přednášející: Ing.Jan Pivoňka, CSc., VŠCHT

datum konání: 29. 10. 2019
název: Budování novodobé historie retailu na bázi internetového prodeje
přednášející: Miroslava Vopatová, Rohlík.cz

datum konání: 26. 11. 2019
název: Česká republika – země sýrů. Současný stav světového mlékárenst

Program potravinářských úterků v r. 2018

LEDEN, 30.1.2018

Téma:  České cechovní normy a co nabízejí spotřebitelům a výrobcům

Přednášející : Ing.Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR

ÚNOR, 27.2.2018

Téma:  Výkonnost potravinářského sektoru

Přednášející : JUDr.Josef Mezera, CSc., Ing.Zdeńka Náglová, Ph.D., ÚZEI

BŘEZEN, 27.3.2018

Téma:  Změny živin při tepelné úpravě potravin

Přednášející : Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc., VŠCHT

DUBEN, 24.4.2018

Téma:  Současný stav českého ovocnářství

Přednášející : Ing.Martin Ludvík, Ovocnářská unie ČR

Program potravinářských úterků v r. 2017

LEDEN, 31.1.2017

Téma:  Současná situace na světovém, evropském a českém trhu s mlékem

Přednášející : Ing.Jiří Kopáček, CSc.

ÚNOR, 28.2.2017

Téma: Výsledky kontrolní činnosti SZPI za rok 2016

Přednášející :Ing.Petr Cuhra, SZPI Praha

BŘEZEN, 28.3.2017

Téma:  Současné trendy v nákupním chování českých zákazníků

Přednášející : RNDr.Zdeněk Skála, GfK Czech

DUBEN, 25.4.2017

Téma:  Zkušenosti a výsledky veterinárního hygienického dozoru

Přednášející : doc.MVDr.Antonín Kozák, PhD., SVS Praha

KVĚTEN, 30.5.2017

Téma:  Konvenience

Přednášející :Ing.Hana Valentová, CSc., Hugli Food, s.r.o.

ČERVEN, 27.6.2017

Téma:  Rostlinné nápoje(mléka)

Přednášející :Prof.Ing.Jana Dostálová, CSc., VŠCHT

ZÁŘÍ, 26.9.2017

Téma:  Konzervanty v potravinách

Přednášející :Doc.Ing.Helena Čížková, Ph.D., VŠCHT

ŘÍJEN, 31.10.2017

Téma:  České pivovarnictví a pivní trh

Přednášející :Ing.Petr Novotný, ÚZEI

LISTOPAD, 28.11.2017

Téma:  Svět kávy

Přednášející :Ing.Lenka Brzoňová, Jacobs Douwe Egberts, s.r.o.

Program potravinářských úterků v r. 2016

LEDEN, 26.1.2016

Téma:  Jak číst informace na obalech potravinářských výrobků

Přednášející : Prof.Jana Dostálová, VŠCHT

ÚNOR, 23.2.2016

Téma:  odborné vzdělávání v oblasti potravinářství

Přednášející : Ing.Husová, Ing.Nováčková

BŘEZEN, 29.3.2016

Téma:  Moderní biotechnologie v potravinářství

Přednášející : Prof.Ing.K.Demnerová,CSc., VŠCHT, Ing.Z.Stratilová, MZe

DUBEN, 26.4.2016

Téma:  Choroby vyvolané pšenicí a příbuznými obilovinami

Přednášející : MUDr.Iva Hoffmanová, Ph.D., 3.LF UK

KVĚTEN, 31.5.2016

Téma:  Detoxikace organismu

Přednášející : Doc.MUDr.Pavel Kohout Ph.D., Thomayerova nemocnice

ČERVEN, 28.6.2016

Téma:  Chvála české kuchyně

Přednášející : PhDr.Hugo Schreiber, nakladatelství Perseus

ZÁŘÍ, 27.9.2016

Téma:  Sacharidy a náhradní sladidla

Přednášející : Prof.Ing.Jana Dostálová, VŠCHT

ŔÍJEN, 25.10.2016

Téma:  Socioekonomické aspekty využívání potravinových doplňků z léčivých rostlin

Přednášející : Ing.Vladimír Verner, Ph.D., ČZÚ

LISTOPAD, 29.11.2016

Téma:  Nealkoholické nápoje – jak poznáme kvalitu?

Přednášející : Doc.Ing.Helena Čížková, Ph.D., VŠCHT

Program potravinářských úterků v r. 2015

LEDEN, 27.1.2015

Téma:  Konopí pro potravinářské a léčebné užití

Přednášející : Doc.Ing.Marie Hrušková, CSc., VŠCHT

ÚNOR, 24.2.2015

Téma:  Posuzování životního cyklu a produkce potravin

Přednášející : Doc.Ing.Vladimír Kočí, Ph.D., VŠCHT

BŘEZEN, 31.3.2015

Téma:  Potraviny a český spotřebitel – výsledky sociologického průzkumu

Přednášející : Ing.Petr Cuhra, SZPI

DUBEN, 28.4.2015

Téma:  Potenciál jedlého hmyzu ve střední Evropě

Přednášející : Doc.Ing.Marie Borkovcová, Ph.D, MU Brno

KVĚTEN, 26.5.2015

Téma:  Víme co jíme a vliv úpravy stravyna výsledný účinek na zdraví

Přednášející : MUDr.Bohumil Turek,CSc, Společnost pro výživu,

RNDr.Petr Šíma, CSc, Akademie věd ČR

ČERVEN, 31.6.2015

Téma:  Stanovení prahu potravinové bezpečnosti

Přednášející : Ing.Olga Štiková, ÚZEI Praha

ZÁŘÍ, 29.9.2015

Téma:  Rostlinné polyfenoly v potravě, biologický význam ve výživě

Přednášející : Doc.Ing.Zdeněk Zloch, CSc,. Ústav hygieny a prevent.medicíny Plzeň

ŘÍJEN, 27.10.2015

Téma:  Problematika falšování potravin z pohledu SZPI

Přednášející : Ing.Petr Cuhra, ředitel SZPI Praha

LISTOPAD, 24.11.2015

Téma:  Drůbeží maso – jak poznáme kvalitu?

Přednášející : MVDr.František Mates, Sdružení drůbežářských podniků

Program potravinářských úterků v r. 2014

LEDEN, 28. 1. 2014

Téma:  Využití mikrovlnného ohřevu při zpracování potravin

Přednášející : Ing. Lenka Votavová, Ph.D., VŠCHT,

ÚNOR, 25. 2. 2014

Téma:  Plýtvání potravin v ČR

Přednášející: Bc. Lucie Strolená, Adam Podhola – iniciativa“Zachraň jídlo“, Christine Maritzová . Glopolis

BŘEZEN,  25. 3. 2014

Téma: Technologie vysokého tlaku pro prodloužení údržnosti a zachování bioaktivních látek potravin

Přednášející:  Ing. Milan Houška, CSc. VÚPP, v.v.i., Ing. Pavlína Uhrová, Kofola a.s.

DUBEN  29. 4. 2014

Téma: Jak se řídí kvalita v obchodním řetezci

Přednášející:  Ing. Pavel Mikoška, CSc. ředitel kvality společnosti  Ahold

KVĚTEN 27.5.2014

Téma: Pivovarnictví a pivní trh ČR

Přednášející: Ing.Petr Novotný, ÚZEI

ČERVEN 24.6.2015

Téma: Inovační aktivity v potravinářství

Přednášející : JUDr.Ing.Josef Mezera, CSc., ÚZEI

ZÁŘÍ, 30. 9. 2014

Téma: Možnosti aplikace nanotechnologií v agro-potravinářském komplexu

Přednášející : Prof.Ing.Jan Káš, DrSC., VŠCHT

ŘÍJEN, 21. 10. 2014

Téma:  Pohled SZPI na kontrolu doplňků stravy

Přednášející : Ing.Miriam Bellofattová, SZPI

LISTOPAD, 25. 11. 2014

Téma:  Kvalita potravin na trhu – zkušenosti zástupce spotřebitelů

Přednášející : Ing.Irena Michalová, Sdružení českých spotřebitelů

Program  potravinářských úterků v r. 2013

LEDEN, 29. 1. 2013

Téma:  Netradiční potraviny v cereálním oboru

Přednášející : Doc. Ing. Marie Hušková, CSc., VŠCHT FPBT

ÚNOR, 26. 2. 2013

Téma:  Nutriční stav seniorů a možnosti jeho zlepšení

Přednášející: MUDr. Jolana Rambousková, CSc., 3. LF UK

BŘEZEN,  26. 3. 2013

Téma: Česká databáze složení potravin, stav zpracování a možnosti jejího využití

Přednášející:  Ing. Marie Macháčková, UZEI

DUBEN, 30. 4. 2013

Téma : Netradiční potravinářské využití ječmene

Přednášející: Ing. Radovan Smrž , Zeelandia

KVĚTEN, 28. 5. 2013

Téma:  Biodegradovatelné obaly a balení potravin

Přednášející: Doc:Ing.Jaroslav Dobiáš CSc.

ČERVEN , 25. 6. 2013 Téma :Zkušenosti s výrobou mražené zeleniny v AGRO Jesenice

Přednášející: Ing.Josef Kubiš

ZÁŘÍ, 24. 9. 2013

Téma : Alkohol a společnost

Přednášející: Doc.MUDr.Jaroslav Zvěřina CSc

ŘÍJEN, 29.10.2013

Téma: Potravinová alergie z pohledu alergologa i paciena

Přednášející: Ing.Dana Gabrovská PhD. a MUDr.Ivana Šetinová

Program potravinářských úterků v r. 2012

Leden, 31.1.2012
Téma:  Inovace výživových doporučení
Přednášející:Prof. Jana Dostálová, CSc,VŠCHT a SPV

Únor, 28.2. 2012
Téma: Sbírejte houby i v zimě
Přednášející : Ing. Švecová

Březen, 28.3.2012
Téma: Bezpečnost a autenticita doplňků stravy
Přednášející: ing. Eliška Václavíková, VŠCHT,

Duben, 24.4.2012
Téma: Situace v oblasti pěstování a výroby (révového) vína
Přednášející : MZe Ing.Králíček,. Mze ČR

Květen, 29.5.2012
Téma: Nejnovější zkušenosti s odhalováním falšování potravin
Přednášející: Ing. Petr Cuhra, SZPI Praha

Červen, 26.6.2012
Téma: Kvalita a mýty o cereálních výrobcích
Přednášející: Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D.

Září: 25.9.2012
Téma: Aktuální otázky z oblati označování potravin
Přednášející : Ing.Martin Štěpánek,MZe ČR

Říjen: 30.10.2012
Téma: Spolupráce potravinářů s fyziky
Přednášející : experti z VŠCHT

Listopad: 27.11.2012
Téma: Jak poznáme kvalitu masa?
Přednášející : Ing.Jan Katina, František Kšána

Program potravinářských úterků v r. 2011

Řijen, 26.10.2011
Téma: Výsledky inspekčních kontrol bezpečnosti a kvality potravin
Přednášející: Ing.Petr Cuhra, ředitel SZPI Praha

Listopad, 29.11.2011
Téma: Klamavé (obchodní) praktiky na trhu s potravinami (při označování  a obchodní prezentaci potravin), včetně různých mediálních desinterpretací(ve spolupráci s  Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny)
Přednášející: MUDr. Jan Vavrečka,

Leden, 25.1.2011

Téma : Současný stav světového mlékárenství

Přednášející: Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda představenstva Českomoravského svazu mlékárenského

Únor, 22.2.2011

Téma : ČESKÝ POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL – JEHO ŠANCE A RIZIKA V BUDOUCNOSTI

Přednášející: Doc. Ing. Tomáš Doucha, Csc., náměstek ředitele ÚZEI pro vědu a výzkum

Březen, 29.3.2011

Téma : Pěstované houby a jejich význam pro zdraví a výživu

Přednášející: RNDr. Vladimír Erban, CSc., Oddělení mikrobiologie a hygieny potravin, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Ivan Jablonský, CSc., Odborník na pěstování jedlých a léčivých hub

Program potravinářských úterků v r. 2010

Leden, 26.1.2010

Téma :  K aktuální  situaci v mlékařství

Přednášející: Ing. Oldřich Obermaier, zástupce firmy BONGRAIN, a.s., Francie v ČR

Únor,  23.2.2010

Téma : aktuální problémy logistiky v potravinářství

Přednášející: Prof. Ing. Ivan Gros, CSc.

Březen, 30.3.2010

Téma : aktivní obaly potravin a možnosti využití nanotechnologií

Přednášející : Ing. Kristýna Hanušová,

Ústav konzervace potravin a technologie masa, VŠCHT v Praze

Duben, 27.4.2010

Téma: Nanotechnologie a potraviny

Přednášející : doc. RNDr. Jitka Kubátová, CSc., Technologické centrum AV ČR

Květen, 25.5.2010

Téma : Český spotřebitel a potraviny

Přednášející : Ing. Inka Laudová, ředitelka Inspektorátu SZPI v Praze

Červen, 29.6.2010

Téma : Regionální potraviny na globalizovaném potravinovém trhu.

Přednášející : Ing. František Sládek, CSc.,vrchní ředitel úseku potravinářských výrob, MZe

Bc. Kateřina Budínová, vedoucí oddělení propagace MZe

Září, 21.9.2010

Téma : Trendy v Evropské potravinářské legislativě (vč. potravin nového typu)

Přednášející : Ing. Daniela Winklerová, CSc., Státní zdravotní ústav Praha

Říjen, 26.10.2010

Téma : Nové poznatky o sacharidech ve výživě

Přednášející: MUDr. Jolana Rambousková,CSc., 3.LF UK

Doc. Ing. Josef Příhoda, CSc., FPBT, VŠCHT Praha

Listopad, 30.11.2010

Téma :   Jak se orientovat v kvalitě masných výrobků

Přednášející :  Ing.Jan Katina, Český svaz zpracovatelů masa

Přednášející : Ing. Kristýna Hanušová,