Certifikace, korespondenční kurzy metrologie a kurzy dle požadavků firem konané ve firmě

Verze pro tisk

Korespondenční kurz metrologie je v dané době vůbec nejvhodnější formou zvýšení základní metrologické kvalifikace, protože nevyžaduje vůbec žádný osobní kontakt. Vše probíhá v písemné formě a elektronicky. Účastník odpoví na několik sad otázek, jejichž obsah nastuduje formou samostudia, zašle na sekretariát ČMS. Po vyhodnocení odpovědí je frekventantovi zasláno osvědčení o absolvování kurzu. Také postup tohoto kurzu najdete na jiném místě tohoto webu

 

Kurzy metrologie podle požadavků žadatele pořádané pro zájemce přímo v jejich firmě

Tyto kurzy mají řadu výhod:

  • Jsou pořádány přímo na vašem pracovišti
  • Jejich obsah a rozsah si volí firma podle vlastních potřeb
  • Za danou cenu se kurzu může zúčastnit libovolný počet pracovníků firmy
  • Účastníci dostanou osvědčení o absolvování kurzu
  • Diskuzi nenarušují dotazy pracovníků z jiných firem a je velmi komorní a cílená
  • Z pohledu hygienických požadavků se akce účastní jen přednášející (obvykle jeden až dva lidé).

 

Z výše uvedeného je patrné, že metrologové a zkušební technici se ani v této době nemusí bát zvýšeného epidemiologického rizika a často v pohodě svých firem si mohou zvyšovat svou kvalifikaci a rozšiřovat znalosti a to dokonce cíleněji, než u široce pojatých obecných seminářů a kurzů. Jen jednu malou nevýhodu nemůžeme nahradit a tou je přímý kontakt s kolegy jiných firem a možnost kuloárních diskuzí, rozhovorů a navazování přátelských vztahů.

 

Řadu odpovědí na Vaše případné dotazy najdete na jiných místech tohoto webu, případně je neváhejte položit našim pracovníkům formou emailu nebo telefonu.  Aktuální kontakty najdete rovněž zde.