Benefity člena

Verze pro tisk

Benefitem pro člena ČMS na období od 1.7.2017 je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS za vložné snížené o 300,- Kč oproti základní ceně (člen může uplatnit u i vícekrát). Výše základní a snížené ceny vložného budou uvedeny v „nabídkových listech“ na příslušné akce (v části „Závazná přihláška“ k danému kurzu/semináři).

Bude-li člen požadovat využití tohoto benefitu (těchto benefitů) uvede v přihlášce tuto sníženou cenu a také uvede své číslo člena z členského průkazu ČMS.

Nabídka benefitů se může průběžně měnit podle hospodářských výsledků spolku (formou rozšíření, zúžení, popř. i úplného zrušení).

O změně benefitů rozhoduje vedení ČMS na pravidelných měsíčních poradách a tyto změny budou vyhlašovány v této rubrice webových stránek ČMS.

© Česká metrologická společnost