Zajímavosti

Certifikace, korespondenční kurzy metrologie a kurzy dle požadavků firem konané ve firmě

Nabídka ČMS pro tuto komplikovanou dobu

Přesto, že se pomalu vše vrací po úvodním ataku pandemie do normálnějších kolejí, lze říci, že ledaskterá firma nebude příliš nakloněna platit svým metrologům a pracovníkům provádějící měření účast na kurzech, které často velmi potřebují. Není to nic neobvyklého ani za dřívějších normálních podmínek, natož za nynější ekonomické situace navíc podtržené určitými, i když ne zas tak velkými zdravotními riziky. Jsem sice přesvědčen, že trochu odpovědnosti k sobě samému a zdravotní gramotnosti sníží riziko nákazy téměř na nulu (rouška při bližším kontaktu a v uzavřené místnosti, častější hygiena a použití dezinfekce), ale je to přeci jen věcí náhledu každého z nás.

 

Česká metrologická společnost, z.s. pro druhé pololetí připravila v podstatě standardní nabídku programu, ale kdo ví, zda se problémy nevrátí ve druhé vlně. A i kdyby ano, myslím, že pro ty, kteří si opravdu potřebují zvýšit kvalifikaci v oblasti metrologie, mohou tak učinit prostřednictvím několika individuálních forem studia a zkoušek. O které se jedná:

  • Certifikace odborné způsobilosti osob
  • Korespondenční kurz metrologie
  • Kurz metrologie pořádaný pro zájemce přímo v jejich firmě.

 

Certifikace odborné způsobilosti osob je velmi účinný a jednoznačný způsob prokázání kvalifikace v daném oboru metrologie pro vaše zákazníky. Ale také pro akreditační a autorizační orgány. Nemalá je také prestižní hodnota certifikátu.

 

Certifikát může metrolog a odpovídající praxí a znalostí metrologické legislativy získat tak, že vyplní formulář Žádost o certifikaci odborné způsobilosti a zašle jej na sekretariát certifikačního místa ČMS. Tím se rozeběhne certifikační proces, který je podrobně popsán na jiném místě tohoto webu. Zkouška probíhá obvykle na pracovišti žadatele. Přítomni jsou mimo něho jen tři členové zkušební komise, takže se dají zajistit i případně velmi přísné hygienické podmínky v dané firmě.

 

Méně obvyklé pojmy v metrologii: zprostředkující měření

Méně obvyklé pojmy v metrologii: zprostředkující měření

Ing. J. Běťák, ČMS Praha

 

V současné době se málo používá rozlišení čtyř skupin měření s ohledem na vyhodnocení naměřených hodnot: 1. přímá
měření; 2. nepřímá měření; 3. zprostředkující měření; 4. závislá měření. Měření přímá, nepřímá a závislá jsou všeobecně
známá, ale málokdy se hovoří o měření zprostředkujících.

Jak vznikala Česká metrologická společnost

V šedesátých létech dvacátého století se vyskytla řada  podnětů, které kladly nové požadavky před metrology a další pracovníky, zabývající se měřením a zkouškami v průmyslových podnicích. Šlo především o nový zákon o metrologii (zákon č. 35/1962 Sb.), který přinášel na tehdejší dobu nové úkoly jak pro státní orgány, tak i průmyslové organizace a  vytvářel předpoklady pro zabezpečování jednotnosti a správnosti měřidel a měření v celém národním hospodářství.  Pro rozvoj metrologie, ale v širším měřítku i vědy a techniky, bylo významné zavádění nové mezinárodní soustavy jednotek SI.

Česká republika & Metrická konvence

František Jelínek

Tento příspěvek si nečiní nárok na úplnost, opírá se jen o neúplné podklady. Autor bude vděčný za každé doplnění nebo opravu.

Budeme-li sledovat uplatňování Metrické konvence v českých zemích, musíme vzít v úvahu změny státoprávního uspořádání, kterými země prošla. Uplatňovalo se sice to, že každý „nový“ stát byl uznáván jako následnický, ale pro pořádek v legislativě to zřejmě nestačilo. Jak a kdy jsme tedy k Metrické konvenci přistoupili?

Tradice výroby měřicí techniky v Blansku


V roce 2011 uplynulo sto let od zahájení průmyslové výroby elektrických měřicích přístrojů v Blansku. Vývoj a výroba měřicí techniky se stala vedle strojírenství tradičním průmyslovým oborem Blanenska, který proslavil region ve světě.

Přihlásit se k odběru RSS - Zajímavosti