O nás

Verze pro tisk

 

Česká metrologická společnost, z.s.  je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, jehož cílem je přispívat k rozvoji metrologie, měření a zkoušení. Hlavním posláním ČMS je zejména:

  • šíření odborných znalostí v oblasti měření a zkoušení formou seminářů, odborných konferncí a dalšími veřejnými akcemi, odbornými a populárními publikacemi
  • poskytování informačních, poradenských a konzultačních služeb
  • certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou a zkušební činnost

Česká metrologická společnost, z.s. byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky pod č. VSP/1-31/90-R ze dne 3. 5. 1990 a je zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce 85.

***

Rozsah činnosti a orgány České metrologické společnosti, z.s., členství v ČMS aj. viz Stanovy ČMS