Formuláře užívané v průběhu certifikace

Verze pro tisk

Pro všechny kroky spojené s certifikačním procesem je třeba uchovat příslušnou dokumentaci. Formuláře všech typů žádostí jsou k dispozici na této stránce nebo také na sekretariátu ČMS a v kanceláři Certifikačního místa, Novotného lávka 5, Praha1, telefony 221 082 254/283.

Potřebné formuláře pro všechny záležitosti, týkající se certifikace způsobilosti, jsou k dispozici vždy i ve formátu .docx, takže je možné vyplnit je přímo v počítači a odeslat na adresu cert-cms@csvts.cz

Jednou ze součástí dozorové činnosti, která je nedílnou součástí certifikačního procesu ve smyslu všeobecných kritérií pro certifikační orgány provádějící certifikaci osob, je udržování přehledu o činnosti certifikovaných pracovníků. Podle příručky jakosti  je základem kontroly výkaz činnosti certifikovaného pracovníka. Výkaz je součástí osobní dokumentace držitele certifikátu způsobilosti. Obsah a forma výkazu jsou zřejmé z přílohy "Výkaz činnosti certifikovaného pracovníka". 

 

Všechny formuláře jsou k dispozici také na České metrologické společnosti, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1, Certifikační místo (místnost A 535), tel. 221 082 283.

Jsme připraveni odpovědět na Vaše dotazy týkající se certifikace způsobilosti i při osobní návštěvě, kterou však je třeba předem domluvit, nejlépe telefonicky v dopoledních hodinách. Telefon 221 082 283, e-mail cert-cms@csvts.cz .Formulář žádosti o certifikaci způsobilosti (pdf) 
Formulář žádosti o certifikaci způsobilosti (docx)
 

Formulář žádosti o prodloužení certifikátu způsobilosti (pdf)
Formulář žádosti o prodloužení certifikátu způsobilosti  (docx)

Formulář žádosti o rozšíření certifikátu způsobilosti (pdf)
Formulář žádosti o rozšíření certifikátu způsobilosti (docx)

Formulář žádosti o recertifikaci způsobilosti (pdf)
Formulář žádosti o recertifikaci způsobilosti (docx)

Formulář - Výkaz činnosti certifikovaného pracovníka (pdf)
Formulář - Výkaz činnosti certifikovaného pracovníka (docx)

© Česká metrologická společnost