Stanovy

Verze pro tisk

Základní ustanovení

  1. Česká  metrologická společnost, z.s. (dále jen ČMS) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
  2. Sídlo ČMS je na adrese Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1.
  3. ČMS je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
  4. ČMS je zakládajícím členem Českého svazu vědeckotechnických společností a podílí se na jeho majetku.
  5. ČMS je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem společného zájmu, kterým je rozšiřování, udržování, prohlubování a propagování odborných znalostí a praktických zkušeností z oblasti metrologické a zkušební činnosti. Posláním spolku je zejména získávání, šíření a rozvíjení nových odborných poznatků z metrologie, měřicích systémů, metodik měření a zkoušení pro odborný rozvoj členů, inženýrů, techniků a zájemců o uvedené obory a prokazování odborné způsobilosti metrologů a zkušebních techniků
  6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů ČMS se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Úplné znění stanov, které byly schváleny členskou schůzí dne 23.10.2020 :

Stanovy ČMS schválené členskou schůzí dne 23.10.2020