Pro členy ČMS

Verze pro tisk

V záložce "Pro členy" jsou uvedeny základní informace týkající se členství ČMS a dalších důležitých informacích o činnosti ČMS, pořádání členských schůzí ČMS a pozvánek na ně.

Ke dni 30. června 2016 byla Česká metrologická společnost, z.s. na základě definitivního znění stanov zapsaná u Městského soudu v Praze jako spolek pod značkou L 85 (IČ 00538850). Na webu www.justuce.cz  v menu "Veřejný rejstřík", ve Sbírce listin jsou uvedeny všechny informace o České metrologické společnosti. 

Adresa:
  Česká metrologická společnost, z.s. (ČMS)
  Novotného lávka 200/5
  110 00 Praha 1

Statutární orgán - Předsednictvo ČMS

  předsedkyně:          RNDr. Věra JEŽKOVÁ
  1.místopředseda:    Ing. Václav BURSA
  2.místopředseda:    Ing. Josef Vojtíšek

více v menu "O nás": https://www.spolky-csvts.cz/cms/kontakt#overlay=node/3/edit


Stanovy České metrologické společnosti, z.s. 

Zpráva o činnosti České metrologické společnosti v roce 2020


Členská schůze České metrologické společnosti, z.s. se bude konat 4.10.2021 od 12:30 h. Pozvánky budou zaslány členům ČMS e-mailem  do 3.9.2021.

Podklady ke členské schůzi budou uvedeny v menu Pro členy/Členská schůze.


Členské příspěvky

Dle usnesení členské schůze ČMS ze dne 15. 6. 2015 činí členský příspěvek ročně 300,- Kč, pro studenty a důchodce 150,- Kč.
Členové mohou uplatnit na akcích ČMS benefit - Benefitem pro člena ČMS  je možnost účasti na akcích pořádaných ČMS za vložné snížené o 300,- Kč oproti základní ceně (člen může uplatnit u i vícekrát). 

Úprava členských příspěvků pro rok 2021:

Výbor ČMS vzhledem k epidemické situaci v roce 2020 a 2021 a z toho plynoucí omezené činnosti a nemožnosti uskutečnit plánované akce, projednal na jednání 16.3.2021 úpravu členských příspěvků pro rok 2021 a rozhodl o zrušení členských příspěvků pro rok 2021 pro stávající členy (tj.,kteří zaplatili členský příspěvek i pro rok 2020) a členský příspěvek 100,- Kč pro nové členy (tj., kteří podají přihlášku ke členství v roce 2021).


Obnovení členství:

Výbor projednal možnost obnovit členství těm, kteří za rok 2020 nezaplatili členský příspěvek. Výbor schválil na jednání dne 15.6.2021 návrh, aby členský příspěvek pro obnovení členství pro letošní rok činil 100,- Kč, tj. stejně, jako byl schválen členský příspěvek pro nové členy přijaté v roce 2021. V případě požadavku na obnovení členství je potřeba informovat e-mailem sekretariát ČMS na e-mail:
cms-zk@csvts.cz, popř. na e-mail:  jezkova.vera@seznam.cz.

 


Členský příspěvek pro nové členy nebo pro obnovení členství je třeba uhradit na účet ČMS u ČSOB-PS

č.ú. 193646448/0300, variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz 

Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na sekretariátu ČMS z důvodů zavedení EET.