Trvalá nabídka vzdělávacích kurzů

Verze pro tisk

Trvale jsou nabízeny kurzy, které nejsou vázány na pevné termíny (korespondenční kurz) a kurzy, realizované podle požadavků podniků, zpravidla přímo v jejich sídle

Korespondenční kurz metrologie K 90 - informace 

Kurzy podle požadavků organizací

Nabízíme možnost uspořádání specializované přípravy pracovníků v oborech souvisících s metrologií nebo zkoušením podle potřeb a požadavků podniku. Tyto kurzy jsou výhodné především pro větší podniky, např. v etapě přípravy k akreditaci svých kalibračních nebo zkušebních laboratoří a potřebují vyškolit větší počet svých pracovníků. Školení může být zaměřeno především k otázkám, které jsou pro daný podnik specifické. Česká metrologická společnost, z.s. uspořádala již značný počet kurzů tohoto charakteru, namátkově lze uvést ŠKODA Auto, JE Dukovany, JE Temelín, ŠKODA Plzeň, BARUM Continental, ale mezi naše klienty patří i menší podniky. Na požadavek podniku se specifikací jeho potřeb nabídne ČMS program výuky, její časový rozsah i cenu, možnosti jsou však omezeny nevelkou kapacitou.

Přihlášku na korespondenční kurz metrologie i požadavky na specifický kurz podniku zasílejte na adresu sekretariátu ČMS:
adresa:

Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
fax: 221 082 254
e-mail: cms-zk@csvts.cz