Česká metrologická společnost, z.s. obnovuje spolupráci s Slovenskou metrologickou spoločnosťou

Verze pro tisk

Česká metrologická společnost zahájila samostatnou činnost v nejkratším možném termínu po politických změnách, tedy na konci roku 1989, které umožnily její vznik jako nezávislé a samostatné organizace.

Po nezbytných přípravách a meziobdobí činnosti Občanského fóra metrologů by se za skutečné datum jejího vzniku mohl považovat 3. květen 1990, kdy byla registrována Ministerstvem vnitra ČR. Tento rychlý rozjezd byl umožněn předchozím dvacetiletým působením Metrologické sekce v rámci Společnosti pro jakost.

V té době z iniciativy Slovenské metrologické společnosti došlo také k dohodě o spolupráci ve využívání vzájemných poznatků, lektorů, o vzájemném poznávání, forem a metod výuky a o rozšiřování vlastní nabídky odborných akcí o vybrané akce druhé společnosti. Dohodu o spolupráci podepsali 31. května 2001 ve Vysokých Tatrách tehdejší předsedové obou společností, Ing. Peter Farár a Dr. Ing. V. Šindelář, CSc.

V prvních letech existence samostatných republik se z pochopitelných důvodů zhoršila ekonomická situace, což postihlo prakticky všechny výrobní obory českého i slovenského průmyslu a služeb a následkem toho se obě společnosti musely věnovat především aktivitám, které vedly k udržení jejich činnosti. To zabránilo rozšiřování uvedené spolupráce. Ne, že by v té době nebyla k dispozici zajímavá témata v oblasti průmyslové metrologie či metrologické legislativy, naopak. Problém byl v tom, že se svobodou podnikání se „roztrhl pytel“ se vznikem velkého množství agentur a organizací, které tato témata využívala a jejich cílová skupina zájemců o odpovědi na otázky v nové ekonomické situaci by shodná s naší.

Na Slovensku i v Česku se po oslabení řídícího vlivu Československé vědeckotechnické společnosti (ČSVTS) přenesla dobrovolná vědeckotechnická činnost do jednotlivých společností, spolků, sdružení apod. s vlastní právní subjektivitou a nezávislou ekonomickou činností v rámci daných republikově platných předpisů. Obě společnosti však zůstaly zastřešeny svazy vědeckotechnických společností, které změnily svůj statut. ČMS byla zakládajícím subjektem Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) a rovněž SMS je členem Zväzu slovenských vědeckotechnických společnosti.

Stojí za to si připomenout alespoň základní jména spojená s historií obou společností a těmi by rozhodně měli být jejich předsedové.

Českou metrologickou společnost dosud vedly tři osobnosti a to:

Dr. Ing. Václav Šindelář, CSc. od roku 1990 do roku 2002

Ing. Zdeněk Tůma od roku 2002 do roku 2013

Ing. Miroslav Hanák od roku 2013 až dosud.

Na Slovensku se na postu předsedů Slovenskej metrologickej spoločnosti v průběhu času vystřídaly následující osobnosti:

Ing. Marián Weidlich, CSc od roku 1990 do roku 1999

Ing. Peter Farár od roku 1999 do roku 2002

RNDr. Ing. Ján Bartl, CSc. od roku 2002 do roku 2003

Ing. Jozef Orlovský od roku 2003 do roku 2011

Ing. Tomáš Švantner od roku 2012 dosud

Jak by měla spolupráce v následujícím období vypadat

Po několika schůzkách, které proběhly v minulém roce v Česku, a na Slovensku se zástupci vedení obou společností shodli na tom, že by bylo dobré naplnit původní dohodu z počátků existence ČMS a SMS o spolupráci a využívání vzájemných poznatků, lektorů, o vzájemném poznávání, forem a metod výuky a o rozšiřování vlastní nabídky odborných akcí o vybrané akce druhé společnosti. Pořádání společných akcí na území jednoho či druhého státu není příliš průchodné a praktické z mnoha důvodů. Těmi důvody jsou například čas (jednodenní akce je účastníkem z druhého státu resp. jeho vysílající organizací nepříliš akceptovatelná), problematika zahraničních cest těchto pracovníků apod. Ale to nebrání tomu, aby se nabídka akcí nemohla objevit na webech SMS a ČMS, což se také děje. Je tedy na zájemcích a subjektech, které je vysílají, zda vzájemnou nabídku akceptují. Pravidelně se začali scházet zástupci vedení ČMS a SMS a to v rámci výročních setkání metrologů jednotlivých zemí na „Fóru slovenských metrológů“ pořádaných Slovenskou metrologickou spoločnosťou v prvním pololetí roku a „Fóru metrologů“ pořádaných v druhé polovině roku Českou metrologickou společností. Zde i na případných dalších setkáních při jiných příležitostech se dohadují konkrétní kroky na nejbližší období.

Aktivita obou společností také směřuje k možnosti pořádání společného „Českého a slovenského fóra metrologů“ respektive „Slovenského a českého fóra metrologů“, která by se střídavě pořádala na Slovensku a v Česku.