Kalibrační postupy

Verze pro tisk

 

S cílem napomoci pracovníkům vykonávajícím kalibrace měřidel nabízí Česká metrologická společnost, z.s.  „vzorové“ kalibrační postupy (KP) V současné době to představuje soubor více než 100 postupů.

Jedná se např. o kalibrační postupy pro měřidla následujících veličin - délka a navazující veličiny, rovinný úhel, hmotnost, tvrdost, moment síly, tlak, zkušební zařízení, teplota, elektrické veličiny, frekvence, chemické veličiny,…atd.

Seznam vzorových kalibračních postupů k prodeji a volně ke sstažení je uveden  je k uveden v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP K PRODEJI a v záložce KALIBRAČNÍ POSTUPY A PUBLIKACE/ KP KE STAŽENÍ

V přehledech  jsou zahrnuty i nové kalibrační postupy zpracované v roce 2015.

Vzorové kalibrační postupy ke stažení, jsou uvedenyv záložce KP KE STAŽENÍ a jsou neprodejné. Jsou volně k dispozici na stránkách ÚNMZ a ČMS. NESMÍ však BÝT DÁLE KOMERČNĚ ŠÍŘENY.

záložce PUBLIKACE nabízí ČMS další publikace zpracované a vydané ČMS. Je zde uvedena také publikace  "Tabulky mezních metrických a trubkových závitových kalibrů", ve kterých jsou uvedeny základní rozměry uvedených závitových kalibrů pro vnější a vnitřní měření a také vzorové postupy výpočtů  rozměrů závitových kalibrů pro vnější a vnitřní měření.

V záložce publikace je také uvedena publikace "Metrologie, její vývoj a současnost", které poskytuje informace z historického, ale i ze současného pojetí metrologie a je určena všem, kteří se setkávají s metrologií.