Měřicí technika v automobilovém průmyslu

Verze pro tisk


Hlavní náplní konference byl pohled na vývoj moderní měřicí techniky, na nové trendy a aplikace nových technologií. Na nastupující novou generaci průmyslu musí reagovat všechny oblasti metrologie, od legislativy, která vytváří prostor pro rozvoj v nové Koncepci rozvoje národního metrologického systému České republiky a prostor pro širokou mezinárodní spolupráci až po potřebu řady specifických zařízení na zjišťování parametrů a vlastností dříve ve výrobě neměřených.

Přednáškový sál v industriálním stylu přestavěn z původní haly firmy Laurin a Kliment, kde začala výroba automobilů v Mladé Boleslavi.

Zásadně se mění požadavky na měřicí techniku určenou pro užití v průmyslu. Dříve byl tlak hlavně na přesnost měřidel. Potřeba měření s malou nejistotou zůstává, ale v mnoha případech přestává být rozhodujícím parametrem. Je to dáno mimo jiné i tím, že přesnost moderní měřicí techniky je lepší, než jsou reálné požadavky výroby. Do popředí se dostává schopnost dlouhodobé, spolehlivé činnosti ve výrobním prostředí se všemi nepříznivými kolísavými jevy, které se tam projevují. Dalším požadavkem je vysoká produktivita měření. Je to rychlost měření a zpracování naměřených hodnot, ale také výstupy, které umožňují snadnou, rychlou, a jednoznačnou aplikaci získaných výsledků. Přednášky špičkových odborníků ukazovaly způsoby jak řadu požadavků řešit .Zajímavá byla též přednáška o moderních lithiových akumulátorech pro elektromobilitu.

V další části přednášek byli posluchači seznámeni s komplexním zapojením metrologie do všech činností spojených s výrobou automobilů v akciové společnosti ŠKODA AUTO. Velmi sofistikovaný systém zahrnuje vše od nastavení měřicích zařízení na výrobních linkách přes evidenci. Zajištění servisu až po kvalitní vybavení etalony v metrologické laboratoři. Protože konečný výsledek bez ohledu na nejmodernější software je vždy závislý na lidech, kteří zařízení a další příslušenství používají, je velká pozornost věnována školení a to nejen u metrologů, ale i u pracovníků, kteří měřidla používají.

Součástí konference byly i dva exkurzní okruhy na pracoviště, která nejsou běžně přístupná. Jednalo se o Technické centrum agregátů a materiálové laboratoře, nebo o Měrové středisko-karoserie a montáž Octavia. Účastníci exkurzí se mohli přesvědčit ovelké péči a přísných zkouškách každého detailu automobilu. Zároveň se před metrologií objevují zcela nové problémy, jak na příklad objektivně hodnotit působení vybavení automobilu na uživatele.

Příprava konference v takovém rozsahu byla náročná. Je proto potřeba poděkovat hlanímu metrologovi společnosti ŠKODA AUTO Ing. Macounovi a za ČMS  ing. Hnízdilovi.