Vzdělávání metrologů ve světle současnosti - korespondenční kurz metrologie

Verze pro tisk

Vzdělávání metrologů ve světle současnosti

korespondenční kurz metrologie – základní metrologický kurz v pohodlí domova

Covidová krize nás sice v nedávné době vyhnala načas z poslucháren, ale zároveň nás mnohému přiučila. Náhle jsme zjistili, že je možné studovat i jiným způsobem než tím, který je spojený s docházkou do přednáškových síní a nutností se v určitý čas dostavit na určité místo. Pravdou je, že možnost vyslechnout si odborného lektora a mít možnost konzultace s ním, plně samostudium asi nenahradí. Na druhé straně v době, kdy zaměstnavatelé nemají pracovních sil nadbytek a snaží se využívat je plně v pracovním procesu, jen velmi neradi uvolňují své zaměstnance na školení, která z jejich pohledu nemají okamžitý přínos pro výrobu. U některých speciálních oblastí vzdělání to sice nejde a bez osobní účasti na kurzu se zaměstnanec neobejde, ale přesto je možné nalézt některé oblasti, kde to možné docela dobře je. Česká metrologická společnost, z. s. kupodivu již před pandemií přišla s kurzem označeným jako K-90, který umožňoval zájemcům formou samostudia získat soubor základních znalostí v oblasti metrologie. Tak vznikl korespondenční kurz metrologie. Je to idea Ing. Emila Grajciara, který mezi námi už delší dobu není, ale stopy jeho činnosti přetrvávají.

Je možno říci, že korespondenční kurz metrologie je nadčasovou formou zvýšení si základní metrologické kvalifikace, v podstatě nevyžaduje žádný osobní kontakt a všechno probíhá v písemné formě a elektronicky. Účastník odpoví na několik sad otázek, jejichž obsah nastuduje formou samostudia, a které následně zašle na sekretariát ČMS. Po vyhodnocení odpovědí je frekventantovi zasláno osvědčení o absolvování kurzu sloužící k prokázání základních metrologických vědomostí jak svému zaměstnavateli, tak a to je hlavní, zákazníkovi. Frekventant není v podstatě časově nijak omezován, jednotlivé soubory po jejich vypracování zasílá na sekretariát ČMS v čase, který mu maximálně vyhovuje. Po zpracování všech okruhů otázek pak obdrží výše zmíněné Osvědčení o absolvování korespondenčního kurzu metrologie.

V případě, že by se v odevzdaných odpovědích objevily nějaké závažné chyby, budou s ním konzultovány a vysvětleny. Musím však konstatovat, doposud po proběhnutí několika desítek kurzů, nebyla žádná speciální konzultace nutná a vše se řešilo formou drobných upřesňujících poznámek do textu odevzdaných odpovědí, které žadatel po vyhodnocení obdrží zpět.

Postup tohoto kurzu najdete zde

Těšíme se na Váš zájem.

Ing. František Hnízdil