Vzdělávání a prokazování odborné způsobilosti v metrologii

Verze pro tisk

 

V březnu 2017 se konala již tradiční akce mezinárodní konference "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI" , která je určena prakticky pro všechny zájemce o metrologii a je spojená s výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební techniky. Tato konference Ko 521-17 se konala   v kongresovém centru PRIMAVERA v Plzni ve dnech 7.3. – 8.3. 2017.

Další odbornou akcí byl kurz „Denní a umělé osvětlení interiérů“, na kterém byly, mimo jiné, předneseny problematiky návrhů a výpočtů soustav denního a umělého osvětlení interiérů a zároveň pro obě uvedené oblasti i příklady výpočtů. Tento jednodenní kurz  K 522-17 se konal  21. března 2017. Jedná se o další, již třetí kurz, postupně mapující problematiku měření a výpočty osvětlení. Kurz byl opět odborně garantován prof. Ing. Jiřím Habelem, DrSc.  

 Na začátek dubna  ČMS připravila již tradiční a úspěšný kurz "Řízení metrologie v organizaci", ve kterém jsou představeny a zobecněny základní pravidla řízení metrologie v organizacích, která vedou k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření, k podpoře řízení systému managementu kvality v oblasti metrologie.. Kurz nabízí základní informace a je určen všem pracovníkům zabývajících se řízením firemní metrologie. Tento jednodenní kurz K 523-17 se koná 5.dubna 2017.

Na 5.dubna 2017 ČMS připravila seminář S 528-17 "Bezpečnost práce v metrologii", který je novinkou. Nedílnou součástí metrologické činnosti a nejenom metrologické činnosti, je dodržování pravidel bezpečnosti práce na pracovištích, a to jak v metrologických laboratořích (včetně ošetření přístupu cizích osob a zákazníků), ale také BP ve výrobních provozech a také při vykonávání činností  pracovníka (metrologie, kalibrační laboratoře aj.) mimo své stálé pracoviště - u zákazníka. V těchto případech je často BP ze strany objednavatele řešena a podmíněna školením nebo popř. seznámením se zásadami bezpečnosti práce v organizaci zákazníka. 

Na 26.dubna 2016 ČMS připravila další novinku, a to kurz K 524-17 "Měření hmotnosti" . Kurz je určen všem, kteří se zabývají problematikou správného měření hmotnosti – vážením – v průmyslové a laboratorní praxi nebo v obchodním styku. Obsahem kurzu je seznámení s principy vážení v nejrozšířenějších typech vah, význam a definice základních pojmů z oboru, měření hmotnosti. Dále budou posluchači seznámeni se základními druhy vah a s jejich kategorizací jak z technického, tak i z legislativního hlediska. 

Na 11.května 2017 ČMS připravila K 525-17 "Kurz pro technické kontrolory", který se bude tentokrát konat na Pražském výstavišti  Praze Letňanech.  Účelem kurzu je seznámit posluchače s  organizací a metodami práce technické kontroly, s kontrolní technologií a návazností kontrolních operací na předchozí výrobní operace, s řízením kvality a technické kontroly s podporou počítače. Přednášky budou doplněny praktickými příklady jak z oblasti kusové a malosériové výroby, tak i velkosériové výroby. Kurz je organizován tak, aby účastníci mohli po ukončení kurzu bezplatně navštívit 16. mezinárodní veletrh strojírenských technologií FOR INDUSTRY.

Na 22. května až  25. května 2017 je připraven tradiční a velmi úspěšný kurz K 526-17 již 46. základní kurz metrologie. Základní kurz metrologie je čtyřdenní kurz, který účastníkům poskytne přehled o základní problematice metrologie v oblasti legislativy, řízení metrologie ve státě a v organizacích, návaznost metrologie na systémy managementu kvality. Účastníci kurzu také získají přehled měření vybraných veličin, metod a prostředků a seznámí se také se základy metrologie a měřením používaným ve strojírenství, v elektrotechnice a také v chemickém průmyslu. 

Na  14.června 2017 je připraven  kurz K 527-17 "Nejistoty měření ve strojírenství, způsobilost měřidel", který nabízí možnost získání informací, zkušeností i praktické dovednosti při výpočtu nejistot měření v oblasti strojírenství.

Další podrobnosti o připravovaných akcích včetně přihlášek ke stažení je v záložce Kalendář akcí .

Na uvedené akce Vás srdečně zve výbor ČMS