31. mezinárodní konference MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI

Verze pro tisk

31.ročník konference "MĚŘICÍ TECHNIKA PRO KONTROLU JAKOSTI" s výstavkou měřicí a zkušební techniky je zaměřen na aktuality z oblasti legální metrologie a nejnovější poznatky a informace z průřezových oblastí metrologie. Konference je spojena s výstavkou měřicí a zkušební techniky.

Konference se účastní přednášející z předních metrologických institucí a odborných/průmyslových organizací. 

Do programu konference budou rovněž zařazeny odborné přednášky a prezentace firem/ organizací, které se zúčastní výstavy spojené s konferencí.

Účast na konferenci umožní zájemcům rozšířit si své dosavadní znalosti o informace ohledně nových závazných předpisů a jiných dokumentů. Seznámit se mohou, mimo jiné, s návrhem novelizace vyhlášky č. 345/2002 Sb., příp. se způsoby začlenění požadavků předpisů do činnosti organizace. Účastníkům konference budou poskytnuty nejnovější informace o stavu digitalizace v jednotlivých oblastech metrologie. Pro účastníky konference budou užitečné poznatky týkající se validace softwaru měřicích přístrojů v procesech schvalování typu. Inspirací pro uplatnění v praxi bude pro řadu posluchačů přednáška k optimalizaci nastavení strategie měření na CMM. Nové a zajímavé informace a poznatky přinese posluchačům přednáška, která se bude zabývat měřením vlhkosti vzduchu za vyšších teplot, a rovněž další přednáška týkající se elektromagnetické kompatibility a jejího měření. Do programu je zařazen workshop, v rámci, kterého si účastníci mohou ověřit své znalosti a získat nové praktické poznatky v problematice kalibrace tlakoměrů. 

Do programu konference budou rovněž zařazeny odborné přednášky a prezentace firem/ organizací, které se zúčastní výstavy spojené s konferencí.

V průběhu prezentací firem získají účastníci přehled o současném stavu měřicí techniky na trhu a dalším technickém rozvoji měřicí techniky.

Účastníci mohou přímo porovnávat měřicí techniku a příslušenství od řady výrobců z celého světa. 

Na konferenci budou posluchači mít možnost seznámit se, prostřednictvím ukázek, s novými funkcemi měřicích přístrojů a jejich využití ke zpracování a vyhodnocení výsledků měření.

Organizace konference umožňuje získat řadu důležitých informací pro technická a ekonomická rozhodování ke zefektivnění procesu měření. 

Výstava bude probíhat po celou dobu konání konference a účastníkům bude dán dostatečný prostor pro konzultace s výrobci a dodavateli měřicí a zkušební techniky. 


Zájemcům, kteří mají zájem se konference aktivně zúčastnit jako vystavovatelé, nabízíme možnost vystavit a propagovat za poplatek měřicí a zkušební techniku. Zájemci o propagaci mohou rovněž prezentovat svoji měřicí techniku a její uplatnění v průmyslových organizacích nebo  laboratořích. Prezentace bude publikována ve sborníku přednášek. Ve sborníku uvádíme také údaje o všech firmách, které se konference nebo výstavy zúčastní. 

Prezentace firem bude publikována ve sborníku přednášek. Ve sborníku uvádíme také údaje o všech firmách, které se konference nebo výstavy zúčastní. Výstava bude otevřena po celou dobu trvání konference.

Účast aktivního účastníka - vystavovatele na výstavě není podmíněna přednesením prezentace/přednášky a naopak, přednesení přednášky/prezentace není vázáno na Vaši účast na výstavě měřicí techniky. Vaše případná inzerce ve sborníku nebo jiná forma propagace (např. poutače/banneru v přednáškovém sále) není podmíněna účastí na výstavě nebo na konferenci.

Program konference je koncipován tak, aby poskytla ve vymezeném čase získaní co nejvíce informací s možností uplatnění v praxi. Zároveň je dán dostatečný časový prostor pro setkávání a konzultace s přítomnými odborníky metrologických institucí a organizací, stejně jako konzultace s výrobci a dodavateli měřicí techniky.

Informace o možnostech  přihlášení na 31. mezinárodní konferenci "MĚŘICÍ TECHNIKA PROKONTROLU JAKOSTI" Vám sdělí na sekretariátě ČMS paní Vidimová  tel.: 606 957 233,  e-mail: cms-zk@csvts.cz

Pokud se rozhodnete pro aktivní účast na konferenci a výstavě, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na https://www.spolky-csvts.cz/cms/content/plzen-registrace-vystavovatelu (heslo pro přihlášení sdělí paní Vidimová nebo Ježková), popř. níže uvedenou přihlášku ke stažení. Přihlášku zašlete prosím co nejdříve, nejpozději do 5.3.2024.


 POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE                              PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE - ke stažení 

                                                                                                        PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE - on-line vyplnění

 

 POZVÁNKA PRO POSLUCHAČE_Ko 613-24              PŘIHLÁŠKA PRO POSLUCHAČE Ko 613-24

7 důvodů proč se konference zúčastnit

 

MEDIÁLNÍ PODPORA: