Členská schůze ČMS 2024

Verze pro tisk

ČLENSKÁ SCHŮZE ČESKÉ METROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, z. s. v roce  2024

Vážené členky, vážení členové,

členská schůze České metrologické společnosti, z.s. se bude konat 19. června 2024 od 14:00 h - datum, místo konání a program členské schůze - viz POZVÁNKA. Pozvánky budou zaslány členům ČMS e-mailem  do 18. 5.2024. Spolu s pozvánkou bude zaslána zpráva o činnosti České metrologické společnosti, z.s. za rok 2023.

Účast na členské schůzi je nezbytná. Věříme, že se členské schůze ČMS zúčastníte. Pokud se nebudete moci členské schůze zúčastnit osobně, můžete udělit písemné zmocnění k zastupování jinému členu České metrologické společnosti, z.s. vyplněním formuláře PLNÁ MOC k zastoupení na členské schůzi.  

Pokud nebude přítomna (osobně nebo prostřednictvím udělení plné moci) na členské schůzi  nadpoloviční většina členů, nebude členská schůze schopna usnášení. V případě, že členská schůze nebude schopna usnášení (prezenční listina-základní doklad), členská schůze nemůže jednat a je povinností do 15 dnů svolat novou schůzi, která se musí uskutečnit do 6 týdnů. § 257 Zákona č. 89/2012 Sb. 

V souvislosti s organizačním zajištěním a přehledu o předpokládané účasti pro splnění kvora členské schůze, sdělte, prosím, do 12. června 2024, nejlépe e-mailem (na sekretariát ČMS:  cms-zk@csvts.cz, popř. telefonicky +420 606 957 233 pí. Vidimová),

zda se členské schůze:

  • zúčastníte,
  • nezúčastníte a udělíte plnou moc některému členovi ČMS,
  • nezúčastníte.

 

Těšíme se, že se setkáme dne 9. června 2024 ve 14:00 h v Praze na Novotného lávce.

 

Za výbor České metrologické společnosti, z.s.

RNDr. Věra Ježková
předsedkyně ČMS

 

PS

Dovolujeme si Vám připomenout zaplacení členského příspěvku pro rok 2024. Pokud jste dosud členský příspěvek pro rok 2024 neuhradil/-a, dovolujeme si Vás požádat o zaplacení členského příspěvku nejpozději do 31.5.2024.

Dle usnesení členské schůze ČMS ze dne 15. 6. 2015 činí roční členský příspěvek:

300,- Kč/rok pro pracující členy,

150,- Kč/rok pro studenty a důchodce.   

 

Členský příspěvek prosím poukažte na účet ČSOB:

 číslo účtu: 193646448/0300,

 variabilní symbol (VS) : číslo 232 a číslo člena, tj. číslo 232 a číslo členského průkazu - 232xyz, popř. celé jméno člena.


 číslo účtu/IBAN :             CZ8503000000000193646448
 SWIFT                            CEKOCZPP
 název účtu příjemce :     Česká metrologická společnost
 název banky příjemce :  Československá obchodní banka, a.s. (ČSOB) 
 adresa příjemce :           Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1
 adresa banky příjemce:  Radlická  335/150, 150 57 Praha 5


Členský příspěvek NENÍ MOŽNÉ UHRADIT V HOTOVOSTI na sekretariátu ČMS.